Quy định & Chính sách

Bằng việc sử dụng dịch vụ của xethaibinh.com, khách hàng cũng đồng ý với các quy định và chính sách của chúng tôi như dưới đây:

  1. Xethaibinh.com là đơn vị đại lý độc lập, thực hiện việc phân phối hành khách tới lái xe thỏa mãn yêu cầu của hai bên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về xung đột phát sinh giữa lái xe và hành khách. Mặc dù vậy, chúng tôi có chính sách riêng biệt để thay thế loại bỏ lái xe vi phạm lối sống và đạo đức ra khỏi đối tượng cộng tác trong tương lai.
  2. Xethaibinh.com không chịu trách nhiệm về các tai nạn nếu có xảy ra trong quá trình di chuyển. Lái xe hợp tác với xethaibinh.com mặc định chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan nếu có bất cứ tai nạn nào làm ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe của hành khác.
  3. Xethaibinh.com không chịu trách nhiệm liên quan đến tài chính của khách hàng. Chúng tôi không nhận thanh toán trước và cũng không có cơ chế hoàn tiền do bất kỳ lý do nào. Hành khách chịu trách nhiệm thanh toán cho lái xe sau khi họ đã hoàn thành yêu cầu do hai bên thỏa thuận từ trước.
  4. Về thông tin cá nhân. Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin cá nhân bao gồm: tên, số điện thoại, địa điểm đón trả của hành khách cho duy nhất lái xe chịu trách nhiệm vận hành chuyến xe đó, ngoài ra chúng tôi cam kết không cung cấp các thông tin cá nhân của hành khách cho bất cứ cá nhân hay tổ chức nào. Nếu có, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
  5. Về giờ giấc đón khách. Chúng tôi cố gắng giữ cam kết đón trả đúng giờ đã hẹn, mặc dù vậy trong một số trường hợp bất khả kháng, chúng tôi có thể điều chuyển hoặc thay thế xe khác nhưng không vượt quá 60 phút so với thời gian hẹn trước.
  6. Lái xe đã được yêu cầu giữ an toàn khi tham gia giao thông, hành khách có toàn quyền yêu cầu và phản đối nếu lái xe vi phạm hoặc có các hành vi không đảm bảo an toàn khi lái xe.